01. Tải và cài đặt JDK👉 Hướng dẫn tải và cài đặt JDK – Java Development Kit, là một môi trường phát triển phần mềm được sử dụng trong nền tảng chương trình Java, chứa đầy đủ môi trường Java Runtime (private runtime).
👉 Chúng ta có thể sử dụng Oracle JDK hoặc OpenJDK.
👉 Trong video này, chúng ta sẽ sử dụng Oracle JDK.

👉 Link tải JDK:

Nhạc nền của video:
Prelude No. 2 của Chris Zabriskie được cấp phép theo giấy phép Creative Commons Attribution (
Nguồn:
Nghệ sĩ:

Nguồn: https://hungba.com.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://hungba.com.vn/cong-nghe/