Trường đại học Nông Lâm Huế – Hiệu quả từ phương pháp tiếp cận và phát triển cộng đồng bền vững



Phóng sự được thực hiện bởi Trung tâm thông tin – Thư viện Trường đại học Nông Lâm Huế nhằm đánh giá các hoạt động của các dự án do TT NCKH và PTCN Nông Lâm Nghiệp (CARD) thực hiện tại các xã Hồng Tiến, Hồng Hạ – A Lưới, phường Hương Vân – TP Huế, xã Hương Phong – Hương Trà Huế bên cạnh đó nhìn lại hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ của trường ĐHNL Huế trong những năm gần đây.
Chỉ đạo sản xuất
TS Hồ Đắc Thái Hoàng – GĐ Trung tâm thông tin – Thư viện
Quay phim và dựng phim
KS. Nguyễn Duy Ngọc Tân – Trung tâm thông tin – Thư viện
Kịch bản
CN. Đặng Ngọc Thi Giang – Trung tâm thông tin – Thư viện
Lời bình
KS. Nguyễn Duy Ngọc Tân – Trung tâm thông tin – Thư viện
Đọc lời bình
Thuỳ Minh – KS Công Nghệ Thực Phẩm
Hiện trường và tổ chức sản xuất
KS. Đào Duy Hạnh – TT NCKH và PTCN Nông Lâm Nghiệp (CARD)
KS. Nguyễn Duy Ngọc Tân – Trung tâm thông tin – Thư viện
CN. Đặng Ngọc Thi Giang – Trung tâm thông tin – Thư viện
Đoàn làm phim xin được cảm ơn sự giúp đỡ quý báu từ:
PGS.TS Lê Văn An – Phó Hiệu trưởng trường ĐHNL Huế
Lãnh đạo và người dân phường Hương Vân – TP Huế
Lãnh đạo và người dân xã Hồng Tiến, Hồng Hạ – A Lưới
Lãnh đạo và người dân xã Hương Phong – Hương Trà
TT NCKH và PTCN Nông Lâm Nghiệp (CARD)
Viện Nghiên Cứu – Phát Triển trường đại học Nông Lâm Huế
đã giúp chúng tôi hoàn thành phóng sự này.
Mọi chi tiết xin liên hệ qua email hodacthaihoang@huaf.edu.vn hoặc nguyenngoctan@huaf.edu.vn

Nguồn: https://hungba.com.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://hungba.com.vn/giao-duc/