Mỹ Tâm – Tình Yêu Chưa Nói (HOW CAN I SAY LOVE YOU) (Audio)Music Video by My Tam performing “Tình Yêu Chưa Nói (HOW CAN I SAY LOVE YOU)”. ©2006 Nurimaru Pictures & MT Entertainment Records. All rights reserved.

– Composer: My Tam
– Executive Producer: Kim Dae Cha
– Producer: Cho Sung Jin
– Director: Cho Sung Jin, My Tam
– Recording Studio: Creav Sound
– Guitar: Ham Chun Ho, Hong Jun Ho
– Drum: Kang Su Ho
– Piano: Gil Eun Kyeong
– Saxophone: Quang Trung
– Chorus: Kim Hyeon A, My Tam, Cadilac
– Rap: Deny
– Music Video: Shift
– Stylist: Jo Won Jin
– Hair & Make up: Jung Saem Mool
– Production Director: Chau Hoan Dung
– Director: Huynh Tiet

FOLLOW MỸ TÂM:

☞ Facebook:
☞ YouTube:
☞ Website:
☞ Google+ Page:
☞ Flickr:
☞ iTunes:
☞ Amazon Mp3:

FOLLOW MT ENTERTAINMENT:

☞ Facebook:
☞ Flickr:

Nguồn: https://hungba.com.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://hungba.com.vn/tinh-yeu/