Mã ngành ĐH: 7140205  – Ngành Giáo dục chính trị – Đại học Đồng Tháp1. Mục tiêu đào tạo
– Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
– Đào tạo sinh viên nắm vững kiến thức chuyên môn và có kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo;
– Đào tạo giáo viên ra giảng dạy Giáo dục công dân ở các trường phổ thông, các trường chuyên nghiệp; làm việc ở các cơ quan ban ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội…
2. Vị trí làm việc của người học sau tốt nghiệp
– Giáo viên Giáo dục công dân trường trung học phổ thông;
– Giảng viên Lý luận chính trị tại các trường trung cấp chuyên nghiệp; trung tâm bồi dưỡng chính trị quận/huyện; trường chính trị tỉnh/thành phố; các trường cao đẳng, đại học;
– Chuyên viên, viên chức phòng, ban, các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội (đoàn thanh niên, ban tuyên giáo, văn phòng cấp uỷ,…);
– Nghiên cứu viên tại các trung tâm, viện nghiên cứu chính trị, xã hội, giáo dục;
– Phóng viên, biên tập viên báo chí, đài phát thanh, truyền hình, nhà xuất bản.
———————————-
# Đại học Đồng Tháp
# Ngành đào tạo Đại học Đồng Tháp
# Phòng Truyền thông

Nguồn: https://hungba.com.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://hungba.com.vn/giao-duc/