Lễ khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị – Hành chính K97 năm học 2020 – 2021 | THKGSáng ngày 09/7, Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang, tổ chức lễ khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị – Hành chính K97 năm học (2020 – 2021), cho 82 học viên thuộc cơ sở ban ngành tỉnh.
Tham gia lớp học, các học viên sẽ được tiếp thu 6 học phần gồm các kiến thức cơ bản về: Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, hệ thống chính trị, pháp luật, quản lý hành chính Nhà nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội và đi thực tế. Phương châm của khóa học là trang bị kiến thức cơ bản về lý luận gắn với thực tiễn công tác, qua đó nâng cao đạo đức, kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp cơ sở cho các học viên./.

#truyềnhìnhkiêngiang #tintứckiêngiang #khaigiảnglớptrungcấpllctk97

Nguồn: https://hungba.com.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://hungba.com.vn/giao-duc/