Hướng dẫn sử dụng tab trong Word 2010, 2007, 2003

25/03/2020 By 0 CommentsViệc định dạng tab trong word là công việc khá quan trọng vì rất nhiều văn bản cần đến tab. Khi bạn cài đặt tab trong các phiên bản Microsoft Office 2010 hay 2007, 2003 giống nhau hoàn toàn. Cho nên dù bạn đang sử dụng phiên bản Word nào cũng có thể áp dụng.

Nguồn:https://hungba.com.vn/

Tags: