HƯỚNG DẪN GIẢM NHẸ DUNG LƯỢNG FILE THIẾT KẾ TRONG ILLUSTRATOR

27/03/2020 By 0 CommentsHƯỚNG DẪN GIẢM NHẸ DUNG LƯỢNG FILE THIẾT KẾ TRONG ILLUSTRATOR
—–Mình hướng dẫn 3 cách để giảm dung lượng file thiết kế ai .
—–Cách 4 để các bạn xuất file pdf nhỏ nhất có thể nha .

Nguồn:https://hungba.com.vn/

Tags: