Kinh Doanh

Gỗ cao su tăng giá, hút hàng

26/03/2020 By 1 Comment


———————————————————————————————————–

Youtube :
Xem tiếp các video khác:
Facebook:
SUBSCRIBE :

If there are any copyright issues with any videos posted here i will remove them, please contact my email:
ibienhoa@gmail.com

Nguồn:https://hungba.com.vn/

Tags:


1 Comment on "Gỗ cao su tăng giá, hút hàng"

  1. Hung Tran
    26/03/2020 Reply

    Lúc nào cũng nghe báo đài nói giá 1.6trieu 1 cây mà có thấy ai mua được giá như vây đâu. Hỏi tới có 2_3 trăm


Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply