GIỚI THIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI [2020]Với bề dày 60 năm kinh nghiệm đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ kinh tế và quản lý kinh doanh, Đại học Thương Mại là một địa chỉ giáo dục uy tín đạt chuẩn quốc gia có quy mô đào tạo lớn tại Việt Nam với 4.000 sinh viên chính quy, 700 học viên Cao học, 70 nghiên cứu sinh và 500 sinh viên hệ liên kết quốc tế, 200 sinh viên quốc tế đào tạo mỗi năm. Các hoạt động nghiên cứu và khoa học của trường được thực hiện theo hướng gắn giáo dục đào tạo theo nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Với nhiều thành công từ hợp tác quốc tế trong đào tạo và hội thảo khoa học, Đại học Thương Mại đã ký hiệp định hợp tác với các trường đại học và tổ chức của Pháp, Mỹ, Anh, Nhật Bản và một số nước khác, mở ra nhiều cơ hội học tập, hợp tác và làm việc năng động, tiên tiến chất lượng cao cho CBNV, sinh viên trong trường và các cơ quan doanh nghiệp bên ngoài.

Nguồn: https://hungba.com.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://hungba.com.vn/giao-duc/