Tin Mới

Điểm mặt cơ sở xét nghiệm virus Corona miền Bắc | VTC Now

25/03/2020 By 1 CommentVTC Now | Khi có dấu hiệu hoặc bị nghi ngờ nhiễm virus Corona, người dân tại các địa phương miền Bắc có thể đến những cơ sở xét nghiệm nào?

——————————
📱 Tải VTC Now trên iOS:
📱 Tải VTC Now trên Android:
💻 Đăng ký YouTube VTC Now:

Nguồn:https://hungba.com.vn/

Tags:


1 Comment on "Điểm mặt cơ sở xét nghiệm virus Corona miền Bắc | VTC Now"

  1. hieu nguyen
    25/03/2020 Reply

    Ghi có 22 cơ sở mà không ghi là cơ sở nào?


Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply