Chép hình cho iPhone/iPad bằng iTools (iOS 9.x.x)Tải iTunes mới nhất từ:
Tải iTootls về từ: or bản 3.0.2.6:
Ngôn ngữ tiếng Anh cho iTools: (file res_cn.data)
Tải file ngôn ngữ về. Tắt iTools. Chép đè file res_cn.data vào thư mục cài đặt của iTools (C:Program Files (x86)ThinkSkyiTools 3 hoặc C:Program FilesThinkSkyiTools 3)

– Mở iTools, tải và cài itools lên iphone/ipad
– Mở iTools trên iphone/ipad trong quá trình chép hình từ máy tính qua. Không tắt Itools trên iphone/ipad trong lúc chép ảnh.

Nếu máy tính không nhận được iphone/ipad thì đổi cáp ZIN gỡ sạch iTunes/iTools cài lại.

Nguồn: https://hungba.com.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://hungba.com.vn/cong-nghe/