“Trốn” mua nợ, DATC mang tiền đi gửi

0
648

“Trốn” mua nợ, DATC mang tiền đi gửi

Năm 2010, DATC đạt lợi nhuận sau thuế 140 tỷ đồng, gia tăng 5,6% (7 tỷ đồng) so với năm 2009.

Quý Hiểu

Kiểm toán Nhà nước vừa công khai kết quả cuối cùng kiểm toán áp dụng hơn 2.000 tỷ đồng không đúng nhiệm vụ của Công ty TNHH Một hội viên Mua bán nợ VN (DATC).

DATC “không thi hành đầy đủ tính năng nhiệm vụ chính là chuyển nhượng nợ và đầu tư dài hạn tái cấu tạo cho công ty”, Kiểm toán Nhà nước cảm nhận trong về tác vụ bán buôn và tính năng nhiệm vụ được giao của các cơ quan tài chính trong năm 2010.

Cụ thể, nguồn vốn, quỹ của DATC đến 31/12/2010 là trên 2.616 tỷ đồng. Tuy nhiên, số vốn để mua nợ và đầu tư dài hạn tái cấu tạo công ty chỉ chiếm 47,23%, giống 1.235,88 tỷ đồng, còn số tiền DATC gửi nh (Công ty Cho thuê tài chính 2 – Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn VN – ALCII) tới 48,61%, giống với 1.272 tỷ đồng.

Chính việc áp dụng vốn không đúng, gửi tiền và cho vay không đúng nhiệm vụ, cho nên việc áp dụng vốn của DATC đạt hiệu năng thấp, thanh khoản kém. Hệ số bảo toàn vốn năm 2010 (vốn chủ có được năm 2010 trên vốn chủ có được năm 2009) là 1,04%, rất thấp so với lạm phát năm 2010 là 11,75%).

Còn tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn đầu tư của chủ có được là 5,48%, thấp hơn so với năm 2009, trong đó tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn đầu tư vào cty con là 5,2%, cty liên doanh liên kết là 0,06%, đầu tư dài hạn khác là 2,8%.

Ngoài ra, việc gửi tiền bạc đơn vị này cũng dẫn tới có gian nguy cơ mất vốn. Cụ thể, DATC gửi tiền tại ALC II 110 tỷ đồng, thế tuy nhiên đến 31/12/2011, các hợp đồng tiền gửi tại ALCII đã quá ngày trên 2 năm, DATC chỉ thu được 12,68 tỷ đồng tiền lãi, gian nguy cơ mất vốn ước tính trên 70 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, cơ quan tín dụng này còn cho Công ty Cà phê Ia Châm vay 27,39 tỷ đồng, cho Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 675 vay 6 tỷ đồng.

Về nhiệm vụ được giao của DATC, Kiểm toán Nhà nước cũng cảm nhận, tác vụ chuyển nhượng nợ và lắng nghe bàn giao tại DATC còn rất đa dạng hiện hữu.

DATC áp dụng nợ phải thu và tài sản tồn đọng đã mua để góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Xi măng Bắc Kạn – DATC tuy nhiên không thuê kiểm tra chi phí, không giải quyết tài chính đối với các khoản nợ và tài sản tồn đọng đã mua trước lúc góp vốn.

Ngoài ra, thời điểm tháng 3/2011, DATC đã xóa nợ 26,96 tỷ đồng cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng công trình 134 mà không cứ địa vào thông tin tài chính năm 2010 là không đúng quy định về tính năng tác vụ đã được Bộ Tài chính ban hành, Kiểm toán Nhà nước chỉ trích.

Trong phần bàn luận với giới báo chí tại cuộc họp báo công khai kết quả cuối cùng kiểm toán năm 2010 vào sáng 18/7 tại Hà Nội, Phó tổng kiểm toán Nhà nước Lê Minh Khái cho biết, trong tình huống khó có một cty chuyển nhượng nợ xấu được thành lập, thì với địa vị của bản thân, DATC lại có các tác vụ chưa đúng với nhiệm vụ.

Kiểm toán Nhà nước cũng lắng nghe thành tích cao của DATC trong thời lượng qua cũng đã giúp đỡ được một số công ty tái cơ cấu thắng lợi. Và năm 2010, DATC đạt lợi nhuận sau thuế 140 tỷ đồng, gia tăng 5,6% (7 tỷ đồng) so với năm 2009.

Song theo lời ông Khái, Kiểm toán Nhà nước có báo cáo lên với Chính phủ và Bộ Tài chính chỉ đạo kiểm điểm quyết liệt DATC về các tác vụ chưa đúng của đơn vị này.