Thu nhập ngàn USD của công nhân cty chuyển nhượng nợ DATC

0
729

Thu nhập nghìn USD của nhân viên công ty mua bán nợ DATC

Thu nhập công nhân cty cao hơn đa dạng lần mức trung bình của nơi giao dịch.

Bạch Dương

Công ty TNHH Mua bán nợ VN (DATC) vừa có công khai hiện trạng bán buôn năm 2015. Theo đó, cty đạt doanh số mua nợ 1.845 tỷ đồng, trong đó doanh thu mua nợ theo nhiệm vụ được giao là 1.146 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 320 tỷ đồng.

Đặc biệt, DATC chi khá đậm thanh toán lương công nhân và lãnh đạo. Cụ thể, tính đến cuối năm 2015, cty có 161 công nhân, quỹ tiền lương là 65,1 tỷ đồng, quỹ thưởng là 16,3 tỷ. Bình quân tiền lương công nhân đạt 28,1 triệu đồng/ tháng.

Năm 2016, tiền lương của công nhân cty này trung bình dự định là 27,7 triệu đồng/tháng, với quỹ lương dự định nâng lên gần 72 tỷ đồng.

Với cấp giám sát, DATC chi khoảng 4,07 tỷ đồng thanh toán lương cho 9 lãnh đạo của cty trong năm 2015. Mức tiền lương trung bình của những viên chức giám sát đạt 42,3 triệu đồng/người/tháng.

Cụ thể, tiền lương cao nhất thuộc về Phó giám đốc Dương Thanh Hiền với 612 triệu đồng/năm. Tiếp đó là Phó giám đốc Phạm Mạnh Thường có tiền lương là 594 triệu đồng/năm. Trong khi Tổng giám đốc Lê Hoàng Hải, Thành viên Hội đồng Quản trị có mức lương khoảng 578 triệu đồng/năm, Phó giám dốc Hồ Văn Thám hưởng lương 554 triệu đồng/năm.

Một số lãnh đạo khác là ông Phạm Quang Hiền, kế toán trưởng có mức lương 486 triệu đồng Kiểm soát viên Nguyễn Quang Huy hưởng lương 478 triệu đồng/năm.

Năm 2016, cty đặt kế hoạch doanh số chuyển nhượng nợ đạt 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận là 350 tỷ đồng. Dự kiến năm nay DATC sẽ đầu tư 864 tỷ đồng bằng nhữngh thao tác tái cơ cấu, chuyển nợ thành vốn góp tại 7 công ty khách hàng nợ và đầu tư vào những tài sản bất biến.

Tiếp tục lập kế hoạch cải tiến, làm rộng nơi giao dịch và phạm vi thao tác của cty, tìm hiểu những nơi giao dịch chuyển nhượng nợ trong và ngoài nước, gồm có kể cả những doanh nghiẹp FDI…

Công ty TNHH Mua bán nợ VN là công ty Nhà nước hạng đặc điểm khác biệt, tiền thân là Công ty chuyển nhượng nợ và tài sản tồn đọng của công ty, được thành lập theo định đoạt ngày 5/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 29/4/2014, cty được chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Mua bán nợ VN do Nhà nước tự chủ có được, vốn điều lệ 6.000 tỷ đồng.