Khởi tranh giải đấu Anh Hùng Tranh Bá Chiến!

0
724

Khởi tranh giải đấu Anh Hùng Tranh Bá Chiến!

Quý đồng đạo thân mến,

Phàm đã là tay hào kiệt trong thiên hạ ai cũng đều mong mình gặp được một đối thủ xứng tầm để có thể thi triển oai lực của bản thân. Cảm giác chiến thắng để trở thành “ta là một là riêng là thứ nhất” thật sảng khoái tột cùng! Giải đấu Anh Hùng Tranh Bá Chiến sắp mở sẽ chính là chiến trường vừa khốc liệt vừa oai hùng để các VIP thể hiện thực tài của mình và được vinh danh trên toàn cõi!

Anh Hùng Tranh Bá Chiến – cuộc chiến xứng tầm tài lực của các VIP!

Thời gian

– Anh Hùng Tranh Bá Chiến Lần 1: Diễn ra lúc 20h30 ngày 24/03/2013.

Phần thưởng

Dành cho Top 20 người chơi có điểm vinh dự liên server cao nhất
Hạng Nên muaVật phẩm Số lượng Hình ảnh Công dụng
Quán Quân Thời trang thú cưỡi Cá Heo Thần Kỳ 6 Thay đổi hình ảnh thú cưỡi thành Cá Heo Thần Kỳ
Linh Tê Đơn 2 Tăng 1 điểm thông minh thú cưỡi
Vô Song Thần Thạch 1 Dùng để tạo thành Vũ Khí Thần Binh
Lời Chúc Của Hỏa Thần 50 Sử dụng nhận 1 triệu điểm kinh nghiệm
Đá Linh Hồn Lv6 96 Dùng để luyện hóa thuộc tính trang bị
Đá Tẩy Luyện-Cam 16 Dùng để tẩy luyện thuộc tính ngoại trang
Á Quân Thời trang thú cưỡi Cá Heo Thần Kỳ 4 Thay đổi hình ảnh thú cưỡi thành Cá Heo Thần Kỳ
Linh Tê Đơn 1 Tăng 1 điểm thông minh thú cưỡi
Vô Song Thần Thạch 1 Dùng để tạo thành Vũ Khí Thần Binh
Lời Chúc Của Hỏa Thần 40 Sử dụng nhận 1 triệu điểm kinh nghiệm
Đá Linh Hồn Lv6 64 Dùng để luyện hóa thuộc tính trang bị
Đá Tẩy Luyện-Cam 12 Dùng để tẩy luyện thuộc tính ngoại trang
Quý Quân Thời trang thú cưỡi Cá Heo Thần Kỳ 2 Thay đổi hình ảnh thú cưỡi thành Cá Heo Thần Kỳ
Vô Song Thần Thạch 1 Dùng để tạo thành Vũ Khí Thần Binh
Lời Chúc Của Hỏa Thần 30 Sử dụng nhận 1 triệu điểm kinh nghiệm
Đá Linh Hồn Lv6 32 Dùng để luyện hóa thuộc tính trang bị
Đá Tẩy Luyện-Cam 8 Dùng để tẩy luyện thuộc tính ngoại trang
Hạng
4–10
Lời Chúc Của Hỏa Thần 20 Sử dụng nhận 1 triệu điểm kinh nghiệm
Đá Linh Hồn Lv6 16 Dùng để luyện hóa thuộc tính trang bị
Đá Tẩy Luyện-Cam 4 Dùng để tẩy luyện thuộc tính ngoại trang
Hạng
11–20
Lời Chúc Của Hỏa Thần 10 Sử dụng nhận 1 triệu điểm kinh nghiệm
Đá Linh Hồn Lv6 8 Dùng để luyện hóa thuộc tính trang bị
Đá Tẩy Luyện-Cam 2 Dùng để tẩy luyện thuộc tính ngoại trang

Vật phẩm khóa

Phần Thưởng đặc biệt đem về cho máy chủ mình
  • Người đoạt giải Quán Quân ở máy chủ nào thì máy chủ đó sẽ được nhận phần thưởng: 688,888 vàng khóa và 688 Nguyên Bảo Khóa.
  • Người đoạt giải Á Quân ở máy chủ nào thì máy chủ đó sẽ được nhận phần thưởng: 488,888 vàng khóa và 488 Nguyên Bảo Khóa.
  • Người đoạt giải Quý Quân ở máy chủ nào thì máy chủ đó sẽ được nhận phần thưởng: 288,888 vàng khóa và 288 Nguyên Bảo Khóa.
Phần thưởng đặc biệt dành cho Quán Quân Tranh Bá Chiến (Top 1 điểm vinh dự liên server)
  • Đồng đạo đoạt danh hiệu Tân Anh Hùng Bá Chủ Tranh Bá Chiến sẽ được ghi danh tại đài anh hùng trên trang chủ Hùng Bá Thiên Hạ, anh hùng tứ phương đều có thể chiêm ngưỡng và tôn vinh.
  • Ngoài ra, tên của Quán Quân Tranh Bá Chiến sẽ được thông báo đến giữa màn của các nhân vật khác trên toàn máy chủ.

Phần thưởng được gởi đến đồng đạo vào thứ ba, ngày 26.03.2013

Hùng Bá Thiên Hạ – webgame mới và đông vui nhất Việt Nam. Hãy sẵng sàng trải nghiệm!