DATC thêm hàng cho sàn niêm yết, UPCoM

0
642

DATC thêm hàng cho sàn niêm yết, UPCoM

“Hợp tác với HASTC, mục đích chính là hỗ trợ đẩy nhanh chương trình niêm yết cổ phiếu của các cty được DATC tái cơ cấu, nhằm tăng cường hiệu năng tác vụ của các cty này, đóng góp vô số hóa nguồn hàng cho nơi giao dịch” – Ảnh: Quang Phúc.

Minh Đức

Đầu tuần này, Công ty Mua bán nợ và Tài sản tồn đọng của cty (DATC) và Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) có thỏa thuận kết hợp, trong đó có dính dáng đến hướng cung hàng cho nơi giao dịch thời lượng tới.

Ông Phạm Thanh Quang, Tổng giám đốc DATC, tiết lộ việc kết hợp này nhằm thúc đẩy việc đưa cty do DATC ghi danh giao dịch trên sàn UpCom (nơi giao dịch giao dịch cổ phiếu các cty quần chúng chưa niêm yết) cũng như niêm yết.

Ông Quang cũng bàn luận thêm với giới báo chí về một số nội dung dính dáng đến sự kết hợp trên.

Ông có khả năng tiết lộ vì sao đến thời điểm này DATC mới kết hợp với HASTC?

Sở dĩ hiện giờ chúng tôi mới kết hợp với HASTC là do chúng tôi cũng phải lựa chọn thời điểm và phải bảo đảm đủ điều cần phải có mới kết hợp.

Chúng tôi mới tham dự tác vụ tái cơ cấu cty từ năm 2007 và từ 1/7/2007 mới tái cấu tạo thắng lợi cty căn bản. Năm 2008 cũng mới cấu tạo được 10 cty, năm 2009 cũng sẽ thi hành với một ít cty nữa.

Để cty niêm yết trên HASTC thì cũng phải bảo đảm điều cần phải có có lãi sau 1 năm tác vụ, công khai hiện trạng tác vụ…, có nghĩa là hiện giờ, thành phẩm DATC cung cấp cho HASTC đã bảo đảm được là có chất lượng.

Trong kế hoạch cung hàng này, khi niêm yết hoặc đăng kỳ giao dịch, DATC sẽ có các thuận lợi trong các kế hoạch thoái vốn?

Lên sàn cũng là một trong các phương pháp để DATC có khả năng thoái vốn một phương pháp công khai bằng phương pháp nơi giao dịch. Đương nhiên, việc thoái vốn cũng phải thích hợp với chính sách tác vụ của cty.

Hợp tác với HASTC, mục đích chính là hỗ trợ đẩy nhanh chương trình niêm yết cổ phiếu của các cty được DATC tái cơ cấu, nhằm tăng cường hiệu năng tác vụ của các cty này, đóng góp vô số hóa nguồn hàng cho nơi giao dịch.

Từ các cty chính quyền làm ăn thua lỗ, mất hết vốn chủ có được chính quyền, không đủ điều cần phải có cổ phần hóa, các cty này đã được DATC tái cơ cấu chuyển đổi thành các cty cổ phần. Với việc tái cơ cấu cả về tài chính, về quản trị và cơ quan lại chế tạo bán buôn…, đa dạng cty mà DATC tái cơ cấu đã có hiện trạng tài chính lành mạnh, bán buôn có hiệu năng và triển vọng cải tiến tốt.

Việc niêm yết cổ phiếu của các cty này là bước sau cùng của các giai đoạn tái cơ cấu cty bằng phương pháp tác vụ chuyển nhượng do DATC thi hành, qua đó tạo thời cơ cho nhà đầu tư ngoài cty tham dự đầu tư, qua đó hỗ trợ cty cải tiến bền vững hơn.

Ông có khả năng tiết lộ đâu là các nhà xưởng để DATC đưa các cty đó lên sàn?

Sở dĩ chúng tôi có khả năng đề nghị cty lên sàn được là dựa theo một số điều cần phải có. Thứ nhất là sự kết hợp của DATC với cty trên nhà xưởng tỷ trọng có được. Thứ hai là chúng tôi có địa vị của chủ nợ của cty đó. Về chủ yếu, tiếng nói của DATC đối với các cty mà DATC tham dự là có cân nặng.

Vậy hành trình đưa các cty đó lên sàn sẽ được thi hành chừng đó nào, thưa ông?

Hiện chúng tôi đã tái cơ tạo thắng lợi 12 cty. Tuy nhiên, trong đó vẫn có 3 cty còn gặp áp lực cho nên chúng tôi sẽ không ngừng tái cấu tạo. 9 cty còn lại 100% có đủ điều cần phải có để trước mắt là lên sàn UPCoM. Sau đó sẽ không ngừng thúc đẩy một ít cty lên sàn niêm yết official.