DATC đang tái cơ cấu 28 công ty

0
683

DATC đang tái cơ cấu 28 cty

Tháng 6/2003, DATC chào đời với rất đa dạng kỳ vọng từ Chính phủ trong việc kích hoạt và làm đầu tàu cho nơi giao dịch chuyển nhượng nợ cty, thúc đẩy tái cơ cấu cty.

Hoài Ngân

Báo cáo của Công ty Mua bán nợ và Tài sản tồn đọng của cty (DATC), thuộc Bộ Tài chính, công khai tại một tọa đàm về nợ xấu sáng 17/9 cho biết, DATC đang triển khai tái cơ cấu 28 cty.

Tháng 6/2003, DATC chào đời với rất đa dạng kỳ vọng từ Chính phủ trong việc kích hoạt và làm đầu tàu cho nơi giao dịch chuyển nhượng nợ cty, thúc đẩy tái cơ cấu cty.

Trong gần 10 năm qua, thời gian đầu DATC cơ bản hội tụ thao tác ghi nhận và giải quyết nợ theo chỉ đạo của Chính phủ. Phải từ năm 2007 đến nay, DATC mới hướng thao tác của bản thân vào trọng tâm chính là giải quyết nợ xấu gắn với tái cơ cấu cty.

Lũy kế từ năm 2007 đến 31/12/2011, DATC đã mua nợ để tái cơ cấu cho 72 cty quý khách hàng nợ, gồm 44 cty đã chấp dứt và 28 cty đang triển khai, với tổng khả năng những khoản nợ theo sổ sách kế toán là hơn 6.256 tỷ đồng.

Khoản nợ này có chi phí vốn mua nợ là hơn 1.640 tỷ đồng, tức tỷ trọng mua nợ trung bình chỉ là 26,2%, đã thu hồi được hơn 1.486 tỷ đồng, tỷ trọng thu hồi đạt 90,6%.

Trong số này, những cty tái cơ cấu đã chấp dứt gồm 44 cty, với khả năng những khoản nợ theo sổ sách kế toán là hơn 4.010 tỷ đồng, chi phí vốn mua nợ là hơn 1.169 tỷ đồng, đã thu hồi nợ được hơn 1.238 tỷ đồng, đạt tỷ trọng thu hồi 110%.

Công ty này cũng đồng thời đang triển khai tái cơ cấu 28 cty với khả năng những khoản nợ theo kế toán là hơn 2.245 tỷ đồng, chi phí vốn mua nợ là hơn 470 tỷ đồng (tỷ trọng mua nợ trung bình là 21%), đã thu hồi được 202,6 tỷ đồng, tỷ trọng thu hồi đạt 43%.

DATC cảm nhận rằng đã làm khá tốt giải quyết nợ xấu gắn với tái cơ cấu cty. Tuy nhiên, những hoàn cảnh nợ xấu DATC đã mua lại và đã giải quyết có khả năng không lớn.

“DATC chưa được tham dự giải quyết những hoàn cảnh rối rắm. Bên cạnh đó, đa số những hoàn cảnh mới chỉ giải quyết về tài chính, việc tái cơ cấu thao tác còn giới hạn”, thông tin viết.