Trang chủ Hùng Bá Thiên Hạ

Hotline

Cẩm Nang

Thú Cưng

Thú cưng không chỉ mang lại niềm vui mà nó còn có thể giúp giúp chủ nhân tăng cao sức mạnh, sinh lực, hỗ trợ trong quá trình luyện công. Nay Bổn Thành Chủ xin giới thiệu với Quý đồng đạo đôi nét về người bạn đồng hành này trong Hùng Bá Thiên Hạ.

Trang bị Thú cưng

Có 3 phương pháp để sở hữu Thú cưng:

 • Thực hiện nhiệm vụ: Dành cho nhân vật cấp 7.
 • Bắt Thú cưng: Dành cho nhân vật từ cấp 32 trở lên và có kỹ năng Bắt Thú CưngHùng Bá Thiên Hạ
 • Mua Thú cưng: Đồng đạo mở giao diện thú cưng (phím tắt W) nhấn vào nút "Mua thú" để chọn mua thú cưng yêu thích.

Hùng Bá Thiên Hạ

Hùng Bá Thiên Hạ

Lưu ý:

- Có tất cả 12 thú cưng trên giao diện mua thú cưng.

- Mỗi thú cưng có 3 loại:

 • Thú cưng Thường: : 50.000 vàng.
 • Thú cưng Bạch Kim: 25.000 vàng + Thẻ triệu hồi thú cưng Bạch Kim
 • Thú cưng Kim Cương: 25.000 vàng + Thẻ triệu hồi Vip.

- Khi mua thú cưng bạn chú ý xem ô chứa thú cưng còn trống không nếu không còn ô chứa bạn phải mua thêm ô chứa bằng cách nhấn vào nằm ở góc trái bên trên giao diện thú cưng.

Mỗi 60 phút thú cưng lục và xanh sẽ làm mới một lần.

Giao diện Thú cưng

Trong giao diện thú cưng, người chơi có thể xem và phân bổ thuộc tính cho thú cưng, hoặc tìm hiểu kỹ năng và nâng điểm hỗ trợ của thú cưng để gia tăng sức mạnh trực tiếp cho chủ nhân.

Hùng Bá Thiên Hạ

Giao diệnChi tiết
Đổi tên Đặt tên mới cho thú cưng.
Nuôi Cho thú cưng ăn để tăng độ vui vẻ.
Điểm vui vẻ Là năng lượng của thú cưng, khi hết năng lượng thú cưng sẽ về trạng thái ẩn, các thuộc tính tăng cho nhân vật sẽ bị mất, để tăng điểm vui vẻ cần có vật phẩm thức ăn cho thú cưng.
Xuất chiến Cho thú cưng xuất chiến, hỗ trợ chủ nhân chiến đấu.
Tăng điểm

Thú cưng mỗi khi lên cấp sẽ có 2 điểm thuộc tính để đồng đạo gia tăng về 4 phương diện: Sức, Linh, Thân, Thể.

Hùng Bá Thiên Hạ

Hùng Bá Thiên Hạ

Thả Thả thú cưng vĩnh viễn, không nuôi nữa.
Đột phá Mở giao diện đột phá thú cưng
Mua thú Vào giao diện mua thú cưng
Tư chất Vào giao diện tư chất thú cưng.
Hợp nhất Vào giao diện hợp nhất thú cưng.
Trưởng thành Vào giao diện nâng cấp điểm trưởng thành thú cưng. Ảnh hưởng đến điểm tiềm năng Thú Cưng nhận được mỗi khi tăng đẳng cấp.
Ảnh thú cưng Vào giao diện thay đổi hình dạng thú cưng.

Tư chất

Hùng Bá Thiên Hạ

Giao diệnChi tiết
Nâng cấp Nhấp vào “Nâng cấp” có thể nâng cấp tư chất Thú cưng. Mỗi lần nâng cấp Thú cưng cần tiêu hao 1 Bùa Tư Thú và tiền Vàng nhất định.
Mua Nhập số lượng Bùa Tư Thú muốn mua, sau đó nhấp chọn nút "Mua".
Bùa Hộ Thú Sử dụng Bùa Hộ Thú, khi Nâng cấp tư chất Thú cưng, nếu thất bại sẽ không bị giảm Điểm Tư Chất.
Bùa May Mắn Tư Chất Tăng 5% tỷ lệ thành công khi nâng điểm tư chất Thú cưng.

Đột phá Thú cưng

- Là nơi đẩy nhanh tiến độ luyện cấp cho thú cưng.

- Để có thể Đột Phá cho thú cưng đồng đạo cần có vật Đột Phi Đơn (mua tại Cửa Hàng), sau đó nhấn vào nút "Mãnh tiến" để tiến hành Đột Phá.

- Mỗi lần Đột Phá sẽ tăng ngẫu nhiên % kinh nghiệm thú cưng.

- Tùy theo đẳng cấp thú cưng sẽ tốn số lượng Đột Phi Đơn khác nhau.

- Đăng cấp thú cưng phải thấp hơn nhân vật ít nhất 5 cấp và kinh nghiệm thú cưng chưa đạt 100% mới có thể Đột Phá.

Tăng tư chất Thú cưng

- Là nơi dùng để tăng điểm tư chất cho thú cưng, điểm tư chất càng cao thú cưng càng học được nhiều kỹ năng hơn, điểm thuộc tính hỗ trợ nhiều hơn cho nhân vật chính, đồng thời khi đạt đến các mốc điểm tư chất sẽ thay đổi màu trên tên của thú cưng.

- Để tăng điểm tư chất cần phải có vật phẩm Bùa Tư Chất và Tiền Vàng, khi tăng sẽ có xác xuất % thành công.

- Để tăng % thành công cần Bùa May Mắn Tư Chất , khi tăng thất bại thì điểm tư chất sẽ giảm 1 điểm cho đến khi trở về mức ban đầu sẽ không giảm nữa.

- Mỗi Thứ cưng đều có mức tư chất ban đầu tương ứng với phẩm chất của thú cưng, người chơi có thể dùng Bùa Hộ Mạch để giữ nguyên điểm tư chất hiện tại khi tăng tư chất thất bại.

- Sao Tư Chất: là điểm may mắn khi tăng tư chất, điểm may mắn càng cao thì khả năng thành công càng cao, khi tăng tư chất thành công thì điểm may mắn trở về 0.

- Tăng điểm tư chất không được vượt quá điểm tư chất giới hạn của thú cưng. Mốc điểm tương ứng với màu thú cưng:

 • 30 > 45 điểm: Thú cưng trắng.
 • 46 > 60 điểm: Thú cưng lục.
 • 61 > 90 điểm: Thú cưng lam.
 • 91 > 120 điểm: Thú cưng Tím.
 • 121: Thú cưng Cam.

Hợp nhất Thú cưng

Hợp nhất thú cưng là tính năng dùng để chuyển cấp đô, điểm tiềm năng và kỹ năng của thú cưng phụ chuyển qua cho thú cưng chính, giữ lại ngọai hình, tư chất đối đa, trị trưởng thành của thu cưng chính.

Hùng Bá Thiên Hạ

Thú cưng mới sẽ mang những đặc điểm:

 • Tự động lưu cấp độ, điểm thuộc tính và kỹ năng của thú cưng cấp cao hơn..
 • Giữ lại tư chất của thú cưng cao nhất không vượt quá giá trị tối đa.
 • Thú cưng phụ sẽ biến mất.

Tăng trưởng thành Thú cưng

- Tăng điểm trưởng thành thú cưng để tăng thêm điểm thuộc tính nhận được khi thăng cấp thú cưng.

Hùng Bá Thiên Hạ

- Đê có thể tăng điểm trưởng thành thú cưng cần phải có vật phẩm Thuốc Tăng Trưởng, sau đó nhấn vào nút "Trưởng thành" hoặc nhấn chuột trái vào vật phẩm rồi chọn dòng sử dụng hoặc nhấn chuột trái 2 lần (mỗi lần tăng điểm trưởng thành tốn 1 Thuốc Tăng Trưởng).

- Tăng điểm trưởng thành có xác xuất % thành công, tăng thành công thì điểm trưởng thành tăng 1 điểm, thất bại sẽ giữ nguyên điểm hiện tại.

- Khi tăng thất bại điểm Sao Trưởng Thành sẽ tăng lên, điểm càng cao thì khả năng thành công càng nhiều, khi tăng thành công thì điểm Sao Trưởng Thành sẽ trở về 0.

Ảnh Thú cưng

- Ảnh thú cưng là tính năng cho phép thay đổi hình dạng của thú cưng hiện tại.

Hùng Bá Thiên Hạ

- Có tổng cộng 34 hình ảnh thú cưng để thay đổi.

- Để có thể thay đổi được hình ảnh thú cưng cần có nguyên liệu để tăng điểm thân mật (mỗi thú cưng sẽ cần 1 nguyên liệu riêng biệt, có thể kiếm được thông qua đánh quái có hình dạng tương ứng).

- Khi điểm thân mật đạt đủ để kích hoạt hình ảnh, người chơi nhấn vào nút "Biến thân" để biến đổi thành hình ảnh thú cưng đó.

- Khi biến thân thành hình ảnh thú cưng nào sẽ cộng thêm thuộc tính của thú cưng đó và sẽ giảm độ thân mật với hình ảnh thú cưng đó.

Hùng Bá Thiên Hạ

Tiềm năng Thú cưng

- Tiềm năng thú cưng là vật phẩm khi trang bị lên thú cưng sẽ cộng trực tiếp những điểm trên vật phẩm vào điểm hỗ trợ nhân vật của thú cưng..

Hùng Bá Thiên Hạ

- Mỗi thú cưng có tất cả 8 ô để gắn vật phẩm tiềm năng, tùy theo đăng cấp của thú cưng thì số ô gắn tiềm năng tăng lên.

- Sau khi ô tiềm năng được mở ra, người chơi di chuyển vật phẩm tiềm năng trong rương chứa tiềm năng bên phải giao diện, đặt vào ô chứa tiềm năng trên thú cưng.

- Ngoài ra, người chơi có thể nhấn vào "Tu luyện tiềm năng" để mở ra giao diện tu luyện vật phẩm tiềm năng cho thú cưng.

Hùng Bá Thiên Hạ

- Để tu luyện được tiềm năng thú cưng người chơi cần có Nguyên Bảo. Bên cạnh đó, hệ thống cũng ngẫu nhiên tặng Vật phẩm tiềm năng khi người chơi nhấn vào các ô hình nhân vật bên dưới để nhận (cấp càng cao thì vật phẩm tiềm năng càng tốt, mỗi ngày nhân vật có 3 lần tu luyện tiềm năng miễn phí).

- Bách khoa tiềm năng là nơi thống kế tất cả các loại vật phẩm tiềm năng.

Hùng Bá Thiên Hạ

Vật phẩm liên quan

Tất cả các vật phẩm dưới đây đều có thể mua tại Cửa hàng trong game.

Vật phẩmChi tiết

Hùng Bá Thiên Hạ

Bùa Tư Thú

Tăng tư chất cho Thú cưng.

Hùng Bá Thiên Hạ

Thức Ăn Thú cưng - Trung

Tăng 250 điểm vui vẻ cho Thú cưng.

Hùng Bá Thiên Hạ

Thuốc Tẩy Điểm

Tẩy điểm tiềm năng cho Thú cưng.

Hùng Bá Thiên Hạ

Thuốc Tuyệt Tình Thú cưng

Huỷ bỏ kỹ năng cho Thú cưng.

Hùng Bá Thiên Hạ

Thẻ Triệu Hồi - Bạch Kim

Triệu hồi Thú cưng có tư chất từ 61 đến 90.

Hùng Bá Thiên Hạ

Bùa Kinh Nghiệm Thú cưng

Tăng % kinh nghiệm cho Thú cưng

Hùng Bá Thiên Hạ

Thức Ăn Thú cưng - Lớn

Tăng 500 điểm vui vẻ cho Thú cưng.

Hùng Bá Thiên Hạ

Các loại sách kỹ năng

Sách kỹ năng cho Thú cưng.
X