Trang chủ Hùng Bá Thiên Hạ

Hotline

Cẩm Nang

Độc Môn Ám Khí

Sử dụng ám khí là một kỹ năng đặc biệt đã bị thất truyền từ lâu. Trong bản cập nhật mới, hệ thống ám khí một lần nữa được hé lộ, mang đến cho người chơi nhiều trải nghiệm mới lạ khi phiêu bạt giang hồ.

Kích hoạt ám khí độc môn

Nhấn biểu tượng "Nhân vật" hoặc dùng phím tắt C để mở giao diện quản lý nhân vật.

Giao diện quản lý nhân vật mở ra, nhấp chuột vào phần Ám khí để kích hoạt chức năng.

Ám khí có 7 cấp độ với hình dáng, hiệu quả và kỹ năng đặc thù khác nhau.

Luyện ám khí

Sau khi kích hoạt kỹ năng ám khí, người chơi có 2 cách để luyện.

Cách 1

Trong quá trình luyện công (tham gia phó bản, chiến trường) khi người chơi xuất chiêu sẽ có xác xuất kích hoạt ám khí. Mỗi khi kích hoạt một lần, độ thuần thục của ám khí tăng thêm 1 điểm.

Cách 2:

Người chơi có thể mua Ám Khí Thuần Thục Đơn ở Cửa Hàng để tăng nhanh độ thuần thục ám khí.

Học kỹ năng ám khí

Khi ám khí đạt đủ cấp độ để học sách kỹ năng, đồng đạo nhấn vào hình kỹ năng để hiện ra giao diện Tiệm sách kỹ năng ám khí (để đổi được sách kỹ năng đồng đạo cần có Lệnh Bài).

Thăng cấp ám khí

Khi độ thuần thục ám khí đạt trị tối đa, đồng đạo có thể tiến hành đột phá ám khí để tăng cấp độ ám khí.

Đột phá Ám Khi đồng đạo cần có Ngân Đĩnh hoặc Bí Ngân Đĩnh mua từ Cửa Hàng và tiền Vàng.

Sau khi có đủ nguyên liệu đồng đạo nhấn vào nút "Đột phá thủ công" để tiến hành đột phá ám khí.

X