Trang chủ Hùng Bá Thiên Hạ

Hotline

Cẩm Nang

Đảo Anh Hùng

Đảo Anh Hùng là một hệ thống chiến trường lớn với nhiều cấp độ dành cho người chơi ở các đẳng cấp khác nhau tham gia. Trong chiến trường có tổng cộng 3 phe và nhân vật sẽ được chia ngẫu nhiên khi đăng ký báo danh.

Cách tham gia

  • Đến thành Vũ Lăng, đối thoại NPC Đảo Anh Hùng để báo danh.
  • Thời gian báo danh: Từ 18h25 đến 19h25
  • Thời gian tham gia: Từ 19h25 đến 19h55

Hùng Bá Thiên Hạ

Điều kiện tham giaChi tiết
Đẳng cấp nhân vật Người chơi đạt cấp 30 trở lên Có thể tham gia Đảo Anh Hùng
Điểm Tu Vi Lớn hơn hoặc bằng 30.000 điểm (>= 30.000 điểm)
Số lần tham gia 1 lần/ 1 ngày
Thời gian báo danh Từ 18h25 đến 19h25
Thời gian thi đấu Từ 19h25 đến 19h55

Hùng Bá Thiên Hạ

Bản đồ Đảo Anh Hùng

Quy tắc liên trảm

Liên trảmDanh hiệu đạt được
6 Đại khai sát giới
8 Sát khí bừng bừng
10 Đánh đâu thắng đó
12 Thiên hạ vô địch
14 Ma đầu
16 Đại ma đầu
18 Như thần
20 Xuất quỷ nhập thần

Phần thưởng

    • Phần thưởng nhận được là kinh nghiệm và vàng khóa.
    • Cơ hội trúng các vật phẩm quý.

Hùng Bá Thiên Hạ

  • Điểm tích lũy khi tham gia đảo Anh Hùng dùng để mua vật phẩm trong cửa hàng Đảo Anh Hùng.

Hùng Bá Thiên Hạ

X