Trang chủ Hùng Bá Thiên Hạ

Hotline

Cẩm Nang

Thay Đổi Quốc Gia

H ùng Bá Thiên Hạ phiên bản mới 3.0 ra mắt tính năng cho phép đồng đạo được di dân, chuyển hộ tịch sang nước mình mong muốn.

Điều kiện

  • Người chơi đạt cấp 50 trở lên có quốc gia có thể tham gia.
  • Cấp thế giới phải đạt 60 trở lên.
  • Người chơi chưa gia nhập bang & trong vòng 7 ngày chưa đổi nước.
  • Trong ngày số người đổi vào 1 nước chưa đạt 5 người.
  • Người chơi có 999 Nguyên Bảo trong túi.

Cách tham gia

- Đồng đạo click vào biểu tượng góc phải dưới màn hình hoặc phím tắt “K” để mở giao diện Cộng đồng.

Hùng Bá Thiên Hạ

- Chọn mục “Nước”, chọn “Đổi nước”.

Hùng Bá Thiên Hạ

- Chọn nước muốn chuyển đổi và nhấn nút "Chuyển vào nước này".

Hùng Bá Thiên Hạ

Chi phí cho chuyển đổi hộ tịch là 999 Nguyên Bảo

Lưu ý

  • Sau khi đổi nước thành công toàn bộ điểm quốc gia sẽ trở về 0.
  • Người chơi đã đổi nước thành công phải chờ 7 ngày mới có thể đổi tiếp được.
X