Trang chủ Hùng Bá Thiên Hạ

Hotline

Cẩm Nang

Bốn bước tham gia

  • Truy cập vào địa chỉ: http://hungba.com.vn

    Hùng Bá Thiên Hạ


  • Nhấn vào nút 'Đăng Ký' để tiến hành tạo tài khoản game

    Hùng Bá Thiên Hạ


  • Điền thông tin như yêu cầu (Lưu ý: nhớ nhấn vào nút “Kiểm tra” xem tên mình đặt có bị trùng không) sau đó nhấn vào nút 'Đăng Ký' để hoàn tất việc tạo tài khoản.

X